Tiếng Anh 2

Lesson Six: Story – Unit 1 – SBT Tiếng Anh 2 – Family and Friends

Bài 1

1. Listen, trace, and write.

Bạn đang xem bài: Lesson Six: Story – Unit 1 – SBT Tiếng Anh 2 – Family and Friends

(Nghe, đồ, và viết.)


61 3 61 3

Phương pháp giải:

1. Is this your sister?

(Đây có phải chị/em gái của cậu không?)

Yes, it is.

(Đúng rồi.)

2. Is this your brother?

(Đây có phải anh/em trai của cậu không?)

Yes, it is.

(Đúng rồi.)

3. Is this your dad?

(Đây có phải bố của cậu không?)

No, it isn’t. This is my grandpa.

(Không phải. Đây là ông của mình.)

Lời giải chi tiết:

1. sister / Yes

2. brother / Yes

3. dad / No

Bài 2

2. Read the sentences.

(Đọc các câu.)

truonghuynhngochue.edu.vn

Về trang chủ: TH Huỳnh Ngọc Huệ
Bài viết thuộc danh mục: Tiếng Anh 2

Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button