Tiếng Anh 2

Lesson Six: Story – Unit 1: Is this your mom? – Tiếng Anh 2 – Family and Friends 2

Bài 1

1. Listen to the story.

Bạn đang xem bài: Lesson Six: Story – Unit 1: Is this your mom? – Tiếng Anh 2 – Family and Friends 2

(Nghe câu chuyện.)

 

1 12 1 12

Lời giải chi tiết:

1. This is my grandpa.

(Đây là ông của tôi.)

2. This is my mom.

(Đây là mẹ của tôi.)

3. Is it your grandma? No, it isn’t.

(Đây có phải bà của bạn không – Không, không phải.)

4. This is my brother.

(Đây là em trai của tôi.)

Bài 2

2. Read and say.

(Đọc và nói.)

Lời giải chi tiết:

1. This is my grandpa.

(Đây là ông của tôi.)

2. This is my mom.

(Đây là mẹ của tôi.)

3. Is it your grandma? No, it isn’t.

(Đây có phải bà của bạn không – Không, không phải.)

4. This is my brother.

(Đây là em trai của tôi.)

Bài 3

3. Listen again and repeat. Act.

(Nghe  lại và nhắc lại. Đóng vai.)


3 12 3 12

Lời giải chi tiết:

1. This is my grandpa.

(Đây là ông của tôi.)

2. This is my mom.

(Đây là mẹ của tôi.)

3. Is it your grandma? No, it isn’t.

(Đây có phải bà của bạn không – Không, không phải.)

4. This is my brother.

(Đây là em trai của tôi.)

Từ vựng

1. mom gb mom gb

2. brother gb brother gb

3. grandpa gb grandpa gb

4. grandma gb grandma gb  

truonghuynhngochue.edu.vn 

Về trang chủ: TH Huỳnh Ngọc Huệ
Bài viết thuộc danh mục: Tiếng Anh 2

Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button