Tiếng Anh 2

Lesson One: Words – Unit 6. Where Grandma? – Tiếng Anh 2 – Family and Friends 2

Bài 1

1. Listen, point, and repeat.

Bạn đang xem bài: Lesson One: Words – Unit 6. Where Grandma? – Tiếng Anh 2 – Family and Friends 2

(Nghe, chỉ và nhắc lại)


1653832498 561 1 6 1653832498 561 1 6

Lời giải chi tiết:

– kitchen: phòng bếp

– living room: phòng khách

– dining room: phòng ăn

– bedroom: phòng ngủ

– bathroom: phòng tắm

Bài 2

2. Listen and chant.

(Nghe và nói)


Bài 3

3. Point and say. Stick.

(Chỉ và nói. Dán hình)

Lời giải chi tiết:

1653832498 684 3 3 1653832498 684 3 3

– kitchen: phòng bếp

– living room: phòng khách

– dining room: phòng ăn

– bedroom: phòng ngủ

– bathroom: phòng tắm

Từ vựng

1. kitchen gb kitchen gb

2. living room 1624026779 living room 1624026779

3. dining room1624026820 dining room1624026820

4. bedroom gb bedroom gb

5. bathroom gb bathroom gb

truonghuynhngochue.edu.vn

Về trang chủ: TH Huỳnh Ngọc Huệ
Bài viết thuộc danh mục: Tiếng Anh 2

Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button