Tiếng Anh 2

Lesson One: Words – Unit 5. Where’s the ball? – Tiếng Anh 2 – Family and Friends 2

Bài 1

1. Listen, point, and repeat.

Bạn đang xem bài: Lesson One: Words – Unit 5. Where’s the ball? – Tiếng Anh 2 – Family and Friends 2

(Nghe, chỉ và nhắc lại)


1 33 1 33

Lời giải chi tiết:

– seesaw: bập bênh

– slide: cầu trượt

– goal: khung thành, cầu môn

– tree: cái cây

-pool: hồ bơi

– Frisbee: đĩa nhựa bay

Bài 2

2. Listen and chant.

(Nghe và nói)


Bài 3

3. Point and say. Stick.

(Chỉ và nói. Dán hình) 

3 33 3 33

Lời giải chi tiết:

31 18 31 18

– seesaw: bập bênh

– slide: cầu trượt

– goal: khung thành, cầu môn

– tree: cái cây

-pool: hồ bơi

– Frisbee: đĩa nhựa bay

Từ vựng

1. seesaw1624015275 seesaw1624015275

2. slide gb slide gb

3. goal gb 1 goal gb 1

4. tree gb tree gb

5. pool gb pool gb

6. frisbee1624015405 frisbee1624015405

truonghuynhngochue.edu.vn

Về trang chủ: TH Huỳnh Ngọc Huệ
Bài viết thuộc danh mục: Tiếng Anh 2

Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button