Tiếng Anh 2

Lesson One: Words – Unit 2 – SBT Tiếng Anh 2 – Family and Friends

Bài 1

1. Trace the correct word.

Bạn đang xem bài: Lesson One: Words – Unit 2 – SBT Tiếng Anh 2 – Family and Friends

(Đồ lại từ đúng.)

11 6 11 6

Phương pháp giải:

happy: vui vẻ

sad: buồn

hungry: đói bụng

thirsty: khát nước

hot: nóng

cold: lạnh

Lời giải chi tiết:

1. happy

2. hot

3. sad

4. hungry

5. cold

Bài 2

2. Read the words.

(Đọc các từ.)

truonghuynhngochue.edu.vn

Về trang chủ: TH Huỳnh Ngọc Huệ
Bài viết thuộc danh mục: Tiếng Anh 2

Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button