Tiếng Anh 2

Lesson One: Words – Starter – SBT Tiếng Anh 2 – Family and Friends

Bài 1

1. Match.

(Nối.)

11 3 11 3

Lời giải chi tiết:

Bạn đang xem bài: Lesson One: Words – Starter – SBT Tiếng Anh 2 – Family and Friends

11 key 2 11 key 2

Bài 2

2. Say the word. Circle the correct picture.

(Nói từ lên. Khoanh tròn hình đúng.)

12 1 12 1

Lời giải chi tiết:

Bạn đang xem bài: Lesson One: Words – Starter – SBT Tiếng Anh 2 – Family and Friends

1. orange (màu cam)

2. purple (màu tím)

3. brown (màu nâu)

4. pink (màu hồng)

Bài 3

3. Say the word. Read and color.

(Nói từ lên. Đọc và tô màu.)

13 1 13 1

Lời giải chi tiết:

Bạn đang xem bài: Lesson One: Words – Starter – SBT Tiếng Anh 2 – Family and Friends

brown (màu nâu)

pink (màu hồng)

orange (màu cam)

purple (màu tím)

 

truonghuynhngochue.edu.vn

Về trang chủ: TH Huỳnh Ngọc Huệ
Bài viết thuộc danh mục: Tiếng Anh 2

Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button