Tiếng Anh 2

Lesson Four: Numbers – Unit 6 – SBT Tiếng Anh 2 – Family and Friends

Bài 1

1. Write the missing words and numbers.

Bạn đang xem bài: Lesson Four: Numbers – Unit 6 – SBT Tiếng Anh 2 – Family and Friends

(Viết các từ và các số còn thiếu.)

41 6 41 6

Lời giải chi tiết:

41 key 41 key

Bài 2

2. Count and write the number.

(Đếm và viết số.)

42 6 42 6

Lời giải chi tiết:

42 key 3 42 key 3

Bài 3

3. Count and write the word.

(Đếm và viết từ.)

43 6 43 6

Lời giải chi tiết:

43 key 1 43 key 1

eighteen: 18

fourteen: 14

sixteen: 16

twenty: 20

twelve: 12

truonghuynhngochue.edu.vn

Về trang chủ: TH Huỳnh Ngọc Huệ
Bài viết thuộc danh mục: Tiếng Anh 2

Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button