Tiếng Anh 2

Lesson Four: Numbers – Unit 5 – SBT Tiếng Anh 2 – Family and Friends

Bài 1

1. Trace and write the numbers.

Bạn đang xem bài: Lesson Four: Numbers – Unit 5 – SBT Tiếng Anh 2 – Family and Friends

(Đồ và viết số.)

41 5 41 5

Phương pháp giải:

nineteen: 19

twenty: 20

Bài 2

2. Write the words.

(Viết từ.)

42 5 42 5

Lời giải chi tiết:

19: nineteen

20: twenty

Bài 3

3. Write the missing numbers.

(Viết các số còn thiếu.)

43 5 43 5

Lời giải chi tiết:

2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 1 4 15 16 17 18 19 20

Bài 4

4. Color the numbers 19 and 20.

(Tô màu các số 19 và 20.)

44 44

truonghuynhngochue.edu.vn

 

Về trang chủ: TH Huỳnh Ngọc Huệ
Bài viết thuộc danh mục: Tiếng Anh 2

Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button