Lesson Four: Numbers – Unit 5 – SBT Tiếng Anh 2 – Family and Friends
Bài 1

1. Trace and write the numbers.

Bạn Đang Xem: Lesson Four: Numbers – Unit 5 – SBT Tiếng Anh 2 – Family and Friends

(Đồ và viết số.)

41 5 41 5

Phương pháp giải:

nineteen: 19

twenty: 20

Bài 2

Xem Thêm : Lesson 7: I can do it! – Unit 2. My family – Tiếng Anh 2 – English Discovery 2

2. Write the words.

(Viết từ.)

42 5 42 5

Lời giải chi tiết:

19: nineteen

20: twenty

Bài 3

3. Write the missing numbers.

(Viết các số còn thiếu.)

Xem Thêm : Lesson Three: Sounds and letters – Unit 5 – I go to school by bus.

43 5 43 5

Lời giải chi tiết:

2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 1 4 15 16 17 18 19 20

Bài 4

4. Color the numbers 19 and 20.

(Tô màu các số 19 và 20.)

44 44

truonghuynhngochue.edu.vn

 

Nguồn: https://truonghuynhngochue.edu.vn
Danh mục: Tiếng Anh 2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button