Tiếng Anh 2

Lesson Four: Numbers – Unit 4 – SBT Tiếng Anh 2 – Family and Friends
Bài 1

1. Trace and write the numbers.

Bạn đang xem bài: Lesson Four: Numbers – Unit 4 – SBT Tiếng Anh 2 – Family and Friends

(Đồ và viết số.)

41 4 41 4

Phương pháp giải:

seventeen: 17

eighteen: 18

Bài 2

2. Read, match, and write the number.

(Nhìn và viết số.)

42 4 42 4

Lời giải chi tiết:

1. b

2. a

Bài 3

3. Color the numbers 17 and 18.

(Tô màu số 17 và 18.)

43 4 43 4

truonghuynhngochue.edu.vn

Về trang chủ: TH Huỳnh Ngọc Huệ
Bài viết thuộc danh mục: Tiếng Anh 2

Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button