Tiếng Anh 2

Lesson Four: Numbers – Unit 4. I go to school by bus – Tiếng Anh 2 – Family and Friends 2

Bài 1

1. Listen, point, and repeat. Write.

Bạn đang xem bài: Lesson Four: Numbers – Unit 4. I go to school by bus – Tiếng Anh 2 – Family and Friends 2

(Nghe, chỉ và nhắc lại. Viết)


1 30 1 30

Lời giải chi tiết:

– seventeen: số 17

– eighteen: số 18

Bài 2

2. Point and sing.

(Chỉ và hát)


Bài 3

3. Count and say.

(Đếm và nói)

3 31 3 31

Lời giải chi tiết:

31 16 31 16

Từ vựng

1. seventeen gb seventeen gb

2. eighteen gb eighteen gb

3. truck gb truck gb

4. motorbike gb motorbike gb

truonghuynhngochue.edu.vn

Về trang chủ: TH Huỳnh Ngọc Huệ
Bài viết thuộc danh mục: Tiếng Anh 2

Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button