Tiếng Anh 2

Lesson Four: Numbers – Unit 1 – SBT Tiếng Anh 2 – Family and Friends
Bài 1

1. Trace and write the numbers.

Bạn Đang Xem: Lesson Four: Numbers – Unit 1 – SBT Tiếng Anh 2 – Family and Friends

(Đồ và viết số.)

41 1 41 1

Xem Thêm : Lesson 2 – Unit 6. Food – Tiếng Anh 2 – English Discovery

Bài 2

2. Count and write the number.

(Đếm và viết số.)

42 1 42 1

Lời giải chi tiết:

Xem Thêm : Lesson 4 – Unit 6. Food – Tiếng Anh 2 – English Discovery

42 key 42 key

Bài 3

3. Color the numbers 11 and 12.

(Tô màu số 11 và 12.)

43 1 43 1

truonghuynhngochue.edu.vn

Nguồn: https://truonghuynhngochue.edu.vn
Danh mục: Tiếng Anh 2

truonghuynhngochue

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button