Tiếng Anh 2

Lesson Four: Numbers – Unit 1 – SBT Tiếng Anh 2 – Family and Friends

Bài 1

1. Trace and write the numbers.

Bạn đang xem bài: Lesson Four: Numbers – Unit 1 – SBT Tiếng Anh 2 – Family and Friends

(Đồ và viết số.)

41 1 41 1

Bài 2

2. Count and write the number.

(Đếm và viết số.)

42 1 42 1

Lời giải chi tiết:

42 key 42 key

Bài 3

3. Color the numbers 11 and 12.

(Tô màu số 11 và 12.)

43 1 43 1

truonghuynhngochue.edu.vn

Về trang chủ: TH Huỳnh Ngọc Huệ
Bài viết thuộc danh mục: Tiếng Anh 2

Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button