Tiếng Anh 2

Lesson Four: Numbers – Unit 1: Is this your mom? – Tiếng Anh 2 – Family and Friends 2

Bài 1

1. Listen, point, and repeat. Write.

Bạn đang xem bài: Lesson Four: Numbers – Unit 1: Is this your mom? – Tiếng Anh 2 – Family and Friends 2

(Nghe, chỉ và nhắc lại.)

 
1 10 1 10

Lời giải chi tiết:

Đang cập nhật!

Bài 2

2. Point and sing.

(Chỉ và hát.) 


Lời giải chi tiết:

– eleven: số 11

– twelve: số 12

Bài 3

3. Count and say.

(Đếm và nói.)

3 10 3 10

Lời giải chi tiết:

– eleven dads (11 người bố)

– twelve moms (12 người mẹ)

– six brothers (6 anh em trai)

– seven sisters (7 người chị em gái)

Từ vựng

1. mom gb mom gb

2. dad gb dad gb

3. brother gb brother gb

4. sister gb sister gb

truonghuynhngochue.edu.vn

Về trang chủ: TH Huỳnh Ngọc Huệ
Bài viết thuộc danh mục: Tiếng Anh 2

Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button