Tiếng Anh 2

Lesson Four: Numbers – Starter – SBT Tiếng Anh 2 – Family and Friends

Bài 1

1. Match.

Bạn đang xem bài: Lesson Four: Numbers – Starter – SBT Tiếng Anh 2 – Family and Friends

(Nối.)

41 41

Lời giải chi tiết:

1: one

2: two

3: three

4: four

5: five

6: six

7: seven

8: eight

9: nine

10: ten

Bài 2

2. Write the number.

(Viết số.)

42 42

Lời giải chi tiết:

42 key 42 key

Bài 3

3. Write the missing words.

(Viết các từ còn thiếu.)

43 43

Lời giải chi tiết:

43 key 43 key

truonghuynhngochue.edu.vn

Về trang chủ: TH Huỳnh Ngọc Huệ
Bài viết thuộc danh mục: Tiếng Anh 2

Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button