Lesson Five: Sounds and letters – Unit 6 – SBT Tiếng Anh 2 – Family and Friends
Bài 1

1. Write the capital or small letters. Then say the sounds.

Bạn Đang Xem: Lesson Five: Sounds and letters – Unit 6 – SBT Tiếng Anh 2 – Family and Friends

(Viết hoa hoặc viết thường. Sau đó nói âm đó lên.)

51 6 51 6

Lời giải chi tiết:

1. Nn

2. Oo

3. Pp

4. Qq

5. Rr

6. S

7. Tt

8. Uu

Xem Thêm : Review 1&2 – SBT Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start

9. V

10. Ww 

11. Xx 

12. Yy

13. Zz

Bài 2

2. Write the letters.

(Viết các chữ cái.)

1655962864 626 52 1655962864 626 52


Lời giải chi tiết:

1. nurse. (y tá.)

    orange. (quả cam)

2. octopus. (bạch tuộc)

Xem Thêm : Lesson 4 – Unit 10. Ww – Tiếng Anh 2 – Phonics Smart

    yo-yo. (đồ chơi yô-yô)

3. box. (cái hộp)

    pen. (bút mực)

4. umbrella. (cây dù)

    hat. (cái nón)

Bài 3

3. Read and write the letters.

(Đọc và viết các chữ cái.)

1655962864 388 53 1655962864 388 53

Lời giải chi tiết:

– The bee sees a window. The bee sees a sofa and lollipop. The see says, “Buzz buzz!”

(Con ong nhìn thấy một cửa sổ. Con ong nhìn thấy một cái ghế sô pha và cây kẹo mút. Con ong liền kêu: “vo vo, vo vo.”)

– The queen and the zebra are in a van. The lion and the tiger are in a car. The rabbit is number 1!

(Nữ hoàng và ngựa vằn thì ở trong xe tải. Sư tử và hổ thì lái ô tô. Thỏ về nhất.)

truonghuynhngochue.edu.vn

Nguồn: https://truonghuynhngochue.edu.vn
Danh mục: Tiếng Anh 2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button