Tiếng Anh 2

Lesson Five: Sounds and letters – Unit 6 – SBT Tiếng Anh 2 – Family and Friends

Bài 1

1. Write the capital or small letters. Then say the sounds.

Bạn đang xem bài: Lesson Five: Sounds and letters – Unit 6 – SBT Tiếng Anh 2 – Family and Friends

(Viết hoa hoặc viết thường. Sau đó nói âm đó lên.)

51 6 51 6

Lời giải chi tiết:

1. Nn

2. Oo

3. Pp

4. Qq

5. Rr

6. S

7. Tt

8. Uu

9. V

10. Ww 

11. Xx 

12. Yy

13. Zz

Bài 2

2. Write the letters.

(Viết các chữ cái.)

1655962864 626 52 1655962864 626 52


Lời giải chi tiết:

1. nurse. (y tá.)

    orange. (quả cam)

2. octopus. (bạch tuộc)

    yo-yo. (đồ chơi yô-yô)

3. box. (cái hộp)

    pen. (bút mực)

4. umbrella. (cây dù)

    hat. (cái nón)

Bài 3

3. Read and write the letters.

(Đọc và viết các chữ cái.)

1655962864 388 53 1655962864 388 53

Lời giải chi tiết:

– The bee sees a window. The bee sees a sofa and lollipop. The see says, “Buzz buzz!”

(Con ong nhìn thấy một cửa sổ. Con ong nhìn thấy một cái ghế sô pha và cây kẹo mút. Con ong liền kêu: “vo vo, vo vo.”)

– The queen and the zebra are in a van. The lion and the tiger are in a car. The rabbit is number 1!

(Nữ hoàng và ngựa vằn thì ở trong xe tải. Sư tử và hổ thì lái ô tô. Thỏ về nhất.)

truonghuynhngochue.edu.vn

Về trang chủ: TH Huỳnh Ngọc Huệ
Bài viết thuộc danh mục: Tiếng Anh 2

Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button