Tiếng Anh 2

Lesson Five: Sounds and letters – Unit 5 – SBT Tiếng Anh 2 – Family and Friends
Bài 1

1. Match.

Bạn đang xem bài: Lesson Five: Sounds and letters – Unit 5 – SBT Tiếng Anh 2 – Family and Friends

(Nối.)

51 5 51 5

Lời giải chi tiết:

Sofa (ghế sô pha)   S-s

Rabbit (con thỏ)   R-r

Tiger (con hổ)   T-t

Umbrella (cây dù)  U-u

Bài 2

2. Read and write the letter r, s and t.

(Đọc và viết các chữ cái r,s, và t.)

52 5 52 5

Lời giải chi tiết:

The octopus is in the car.

(Con bạch tuộc ở trong chiếc ô tô.)

The octopus has a hat.

(Con bạch tuộc có một cái nón.)

Bài 3

3. Listen and write.

(Nghe và viết.)


53 5 53 5

Lời giải chi tiết:

1. octopus (bạch tuộc)

2. turtle (con rùa)

3. hat (nón)

4. rabbit (con thỏ

5. tiger (con hổ)

6. car (ô tô)

7. sofa (ghế sô pha)  

8. umbrella (cây dù)

truonghuynhngochue.edu.vn

Về trang chủ: TH Huỳnh Ngọc Huệ
Bài viết thuộc danh mục: Tiếng Anh 2

Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button