Tiếng Anh 2

Lesson Five: Sounds and letters – Unit 4 – SBT Tiếng Anh 2 – Family and Friends
Bài 1

1. Trace and write the letters Yy and Zz.

Bạn đang xem bài: Lesson Five: Sounds and letters – Unit 4 – SBT Tiếng Anh 2 – Family and Friends

(Đồ và viết lại chữ Yy và Zz.)

51 4 51 4

Bài 2

2. Write the correct letter.

(Viết đúng chữ cái.)

52 4 52 4

Lời giải chi tiết:

I like yogurt. (Tôi thích sữa chua.)

I like my zo-zo. (Tôi thích cái zô- zô của tôi.)

The zebra is at the zoo. (Con ngựa vằn ở sở thú.)

Bài 3

3. Listen and circle.

(Nghe và khoanh tròn.)


53 4 53 4

Phương pháp giải:

Bài nghe:

1. zebra (ngựa vằn)

2. yo-yo (cái yo-yo)

3. zoo (sở thú)

4. yogurt (sữa chua)

Lời giải chi tiết:

53 key 2 53 key 2

truonghuynhngochue.edu.vn

Về trang chủ: TH Huỳnh Ngọc Huệ
Bài viết thuộc danh mục: Tiếng Anh 2

Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button