Tiếng Anh 2

Lesson Five: Sounds and letters – Unit 4. I go to school by bus – Tiếng Anh 2 – Family and Friends 2

Bài 1

1. Listen, point, and repeat. Write.

Bạn đang xem bài: Lesson Five: Sounds and letters – Unit 4. I go to school by bus – Tiếng Anh 2 – Family and Friends 2

(Nghe, chỉ, và nhắc lại. Viết)


1 31 1 31

Lời giải chi tiết:

– yogurt: sữa chua

– yo-yo: con quay yoyo

– zebra: ngựa vằn

– zoo: sở thú

Bài 2

2. Listen and chant.

(Nghe và nói)


Lời giải chi tiết:

(chưa có audio)

Bài 3

3. Stick and say.

(Dán hình và nói) 3 32 3 32

Lời giải chi tiết:

31 17 31 17

zebra: con ngựa vằn

yo-yo: con quay yoyo

yogurt: sữa chua

zoo: sở thú

Từ vựng

1. yogurt gb yogurt gb

2. yo yo gb yo yo gb

3. zebra gb zebra gb

4. zoo gb zoo gb

truonghuynhngochue.edu.vn

Về trang chủ: TH Huỳnh Ngọc Huệ
Bài viết thuộc danh mục: Tiếng Anh 2

Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button