Lesson Five: Sounds and letters – Unit 4. I go to school by bus – Tiếng Anh 2 – Family and Friends 2
Bài 1

1. Listen, point, and repeat. Write.

Bạn Đang Xem: Lesson Five: Sounds and letters – Unit 4. I go to school by bus – Tiếng Anh 2 – Family and Friends 2

(Nghe, chỉ, và nhắc lại. Viết)


1 31 1 31

Lời giải chi tiết:

– yogurt: sữa chua

– yo-yo: con quay yoyo

– zebra: ngựa vằn

– zoo: sở thú

Xem Thêm : Lesson 4 – Unit 3. Pp – Tiếng Anh 2 – Phonics Smart

Bài 2

2. Listen and chant.

(Nghe và nói)


Lời giải chi tiết:

(chưa có audio)

Bài 3

3. Stick and say.

(Dán hình và nói) 3 32 3 32

Lời giải chi tiết:

Xem Thêm : Lession One: Words – Unit 3: Are those his pants? – Tiếng Anh 2 – Family and Friends 2

31 17 31 17

zebra: con ngựa vằn

yo-yo: con quay yoyo

yogurt: sữa chua

zoo: sở thú

Từ vựng

1. yogurt gb yogurt gb

2. yo yo gb yo yo gb

3. zebra gb zebra gb

4. zoo gb zoo gb

truonghuynhngochue.edu.vn

Nguồn: https://truonghuynhngochue.edu.vn
Danh mục: Tiếng Anh 2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button