Tiếng Anh 2

Lesson Five: Sounds and letters – Unit 3 – SBT Tiếng Anh 2 – Family and Friends

Bài 1

1. Trace.

Bạn đang xem bài: Lesson Five: Sounds and letters – Unit 3 – SBT Tiếng Anh 2 – Family and Friends

(Đồ chữ.)

51 3 51 3

Bài 2

2. Trace and write the letter Vv.

(Đồ và viết lại chữ Vv.)

52 3 52 3

Bài 3

3. Listen. Write the correct letter.

(Nghe. Viết đúng chữ cái.)


53 3 53 3

Lời giải chi tiết:

I’m Victor. (Tôi là Victor.)

I have a violin. (Tôi có môt cây đàn vĩ cầm.)

I’m Vicky. (Tôi là Vicky.)

I have a vase. (Tôi có một cái bình.)

Bài 4

4. Listen and draw a line.

(Nghe và vẽ 1 đường thẳng.)


54 3 54 3

Phương pháp giải:

Bài nghe:

Vv – vase – violin – vase

vase (bình, lọ hoa)

violin (đàn vi-ô-lông, vĩ cầm)

Lời giải chi tiết:

54 key 2 54 key 2

truonghuynhngochue.edu.vn

Về trang chủ: TH Huỳnh Ngọc Huệ
Bài viết thuộc danh mục: Tiếng Anh 2

Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button