Tiếng Anh 2

Lesson Five: Sounds and letters – Unit 3: Are those his pants? – Tiếng Anh 2 – Family and Friends 2

Bài 1

1. Listen, point and repeat. Write.

Bạn đang xem bài: Lesson Five: Sounds and letters – Unit 3: Are those his pants? – Tiếng Anh 2 – Family and Friends 2

(Nghe, chỉ và nhắc lại. Viết.) 


1 23 1 23

Lời giải chi tiết:

– violin: đàn vĩ cầm

– vase: lọ hoa

Bài 2

2. Listen and chant.

(Nghe và nói.)


Lời giải chi tiết:

Đang cập nhật!

Bài 3

 3. Stick and say.

(Dán và nói.)

3 24 3 24

Lời giải chi tiết:

31 12 31 12

Tạm dịch:

1. Tôi là Victor. Tôi có một cây vĩ cầm.

2. Tôi là Vicky. Tôi có một lọ hoa.

Bài 4

4. Connect the letters Vv. Help Victor find the violin.

(Nối các chữ cái Vv. Giúp Victor tìm cây đàn vĩ cầm.)

4 12 4 12

Lời giải chi tiết:

41 10 41 10

Violin: đàn vĩ cầm

Từ vựng

1. violin gb violin gb

2. vase gb vase gb

truonghuynhngochue.edu.vn

Về trang chủ: TH Huỳnh Ngọc Huệ
Bài viết thuộc danh mục: Tiếng Anh 2

Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button