Tiếng Anh 2

Lesson Five: Sounds and letters – Unit 1 – SBT Tiếng Anh 2 – Family and Friends

Bài 1

1. Trace.

Bạn đang xem bài: Lesson Five: Sounds and letters – Unit 1 – SBT Tiếng Anh 2 – Family and Friends

(Đồ chữ.)

51 1 51 1

Bài 2

2. Trace and write the letter Pp.

(Đồ và viết lại chữ Pp.)

52 1 52 1

Bài 3

3. Trace the letters on the words.

(Đồ lại các chữ cái có trong từ.)

53 1 53 1

Lời giải chi tiết:

Polly là một cô gấu trúc.

Cô ấy có một chiếc bút.

Bài 4

4. Listen and draw a line.

(Nghe và vẽ 1 đường thẳng.)


54 1 54 1

Phương pháp giải:

Bài nghe:

Pp – pen – panda – pen

pen (cái bút)

panda (gấu trúc)

Lời giải chi tiết:

54 key 54 key

truonghuynhngochue.edu.vn

Về trang chủ: TH Huỳnh Ngọc Huệ
Bài viết thuộc danh mục: Tiếng Anh 2

Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button