Tiếng Anh 2

Lesson Five: Sounds and letters – Unit 1: Is this your mom? – Tiếng Anh 2 – Family and Friends 2

Bài 1

1. Listen, point, and repeat. Write.

Bạn đang xem bài: Lesson Five: Sounds and letters – Unit 1: Is this your mom? – Tiếng Anh 2 – Family and Friends 2

(Nghe, chỉ, và nhắc lại. Viết.) 


1 11 1 11

Lời giải chi tiết:

– panda: con gấu trúc

– pen: bút mực

Bài 2

 2. Listen and chant.

(Nghe và nói.)


Lời giải chi tiết:

Đang cập nhật!

Bài 3

3. Stick and say.

(Dán và nói.)

3 11 3 11

Lời giải chi tiết:

Polly is a panda.

(Polly là một con gấu trúc.)

She has a pen.

(Nó có một cái bút.)

Bài 4

4. Point to the letter Pp.

(Chỉ vào các chữ cái Pp.)

 4 8 4 8

Lời giải chi tiết:

41 4 41 4

Từ vựng

1. panda gb panda gb 

2. pen gb pen gb

truonghuynhngochue.edu.vn

Về trang chủ: TH Huỳnh Ngọc Huệ
Bài viết thuộc danh mục: Tiếng Anh 2

Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button