Tiếng Anh 2

Lesson Five: Sounds and letters – Starter – SBT Tiếng Anh 2 – Family and Friends

Bài 1

1. Write the capital or small letters.

Bạn đang xem bài: Lesson Five: Sounds and letters – Starter – SBT Tiếng Anh 2 – Family and Friends

(Viết hoa chữ cái hoặc viết thường.)

51 51

Lời giải chi tiết:

51 key 51 key

Bài 2

2. Say the sounds. Match. Say the words.

(Nói âm. Nối. Nói các từ.)

52 52

Lời giải chi tiết:

52 key 52 key

1. goat (con dê)

2kite (con diều)

3mom (mẹ)

4. car (ô tô)

5. lion (sư tử)

Bài 3

3. Write.

(Viết.)

53 53

Lời giải chi tiết:

53 key 53 key

1. hat (cái nón/mũ)

2. ink (mực để viết)

3. yak (bò Tây Tạng lông dài)

4. jelly (thạch, mứt cô đặc)

Bài 4

4. Read and write the letters.

(Đọc và viết chữ cái.)

54 54

Lời giải chi tiết:

54 key 54 key

Look at the kangaroo. (Nhìn con chuột túi kìa.)

She’s a mom. (Nó là chuột túi mẹ.)

The baby has jelly. (Chuột túi con có mứt cô đặc.)

Yum! Now the baby is ill. (Ngon tuyệt! Bây giờ, chuột túi con bị bệnh.)

Yuck! (Khiếp quá!)

truonghuynhngochue.edu.vn

Về trang chủ: TH Huỳnh Ngọc Huệ
Bài viết thuộc danh mục: Tiếng Anh 2

Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button