Tiếng Anh 2

Lesson 7 – Unit 7. Clothes – SBT Tiếng Anh 2 – English Discovery

Bài 11

11. Read. Then look and write.

(Đọc. Sau đó nhìn và viết.)

f21 f21

Bạn đang xem bài: Lesson 7 – Unit 7. Clothes – SBT Tiếng Anh 2 – English Discovery

Phương pháp giải:

boots: đôi giày ống, ủng

dress: đầm

hat: nón, mũ

jumper: áo len dài tay

shoes: đôi giày

skirt: váy

socks:đôi tất, vớ

trousers: quần dài

T-shirt: áo thun

Lời giải chi tiết:

1. I’m wearing a dress, a hat, and boots.

 (Tôi đang mặc đầm, đội nón và mang giày ống.)

2. I’m wearing a T-shirt, a skirt and socks.

 (Tôi đang mặc áo thun, váy và mang tất.)

3. I’m wearing a jumper, trousers and shoes.

 (Tôi đang mặc áo len dài tay, quần dài và mang giày.)

Bài 12

12. Read and match. Then say.

(Đọc và nối. Sau đó nói.)

f22 f22


Phương pháp giải:

f23 f23

Look! (Nhìn kìa!)

I’m wearing black boots.

(Tôi đang mang giày ống màu đen.)

Put on your shoes.

(Mang giày của bạn vào.).)

Take off your hat.

(Cởi nón của bạn ra đi.)

Nối:

1. I’m wearing a T-shirt.

 (Tôi đang mặc áo thun.)

2. I’m wearing a trousers.

 (Tôi đang mặc quần dài.)

3. I’m wearing a dress.

 (Tôi đang mặc đầm.)

truonghuynhngochue.edu.vn

Về trang chủ: TH Huỳnh Ngọc Huệ
Bài viết thuộc danh mục: Tiếng Anh 2

Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button