Tiếng Anh 2

Lesson 7 – Unit 6. Food – SBT Tiếng Anh 2 – English Discovery

Bài 12

12. Listen and circle. Then write.

Bạn đang xem bài: Lesson 7 – Unit 6. Food – SBT Tiếng Anh 2 – English Discovery

(Nghe và khoanh tròn. Sau đó viết. )

612 612


Bài 13

13. Read and circle.

(Đọc và khoanh tròn. )

613 613

Phương pháp giải:

I like apples. (Tôi thích táo.)

I don’t like pizza. (Tôi không thích bánh pi za.)

I like toast for breakfast. (Tôi thích bánh mì nướng cho bữa sáng.)

Lời giải chi tiết:

I don’t like apples. (Tôi không thích táo.)

I don’t like eggs. (Tôi không thích trứng.)

I don’t like rice. (Tôi không thích cơm.)

I don’t like pizza. (Tôi không thích bánh pi za.)

Về trang chủ: TH Huỳnh Ngọc Huệ
Bài viết thuộc danh mục: Tiếng Anh 2

Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button