Tiếng Anh 2

Lesson 7 – Unit 5. Animals – SBT Tiếng Anh 2 – English Discovery

Đề bài

12. Where’s Uncle Dan? Listen and follow the path.

(Chú Dan ở đâu? Nghe và lần theo đường đi.)

e10 e10
truonghuynhngochue.edu.vn

Lời giải chi tiết

Bạn đang xem bài: Lesson 7 – Unit 5. Animals – SBT Tiếng Anh 2 – English Discovery

Về trang chủ: TH Huỳnh Ngọc Huệ
Bài viết thuộc danh mục: Tiếng Anh 2

Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button