Tiếng Anh 2

Lesson 7 – Unit 4. My face – SBT Tiếng Anh 2 – English Discovery
Bài 13

13. Read. Then  circle and trace.

Bạn đang xem bài: Lesson 7 – Unit 4. My face – SBT Tiếng Anh 2 – English Discovery

(Đọc. Sau đó khoanh tròn và đồ từ.)

414 414

Phương pháp giải:

short (ngắn) – long (dài)

big (to) – small (nhỏ)

Lời giải chi tiết:

-He’s got short hair.

(Anh ấy có mái tóc ngắn.)

-She’s got big eyes.

 (Cô ấy có đôi mắt to.)

-He’s got a small mouth.

(Anh ấy có môt cái miệng nhỏ.)

-She’s got long hair.

(Cô ấy có mái tóc dài.)

-He’s got small ears.

(Anh ấy có tai nhỏ.)

Bài 14

14. Listen and number.

(Nghe và đánh số.)

415 415

Về trang chủ: TH Huỳnh Ngọc Huệ
Bài viết thuộc danh mục: Tiếng Anh 2

Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button