Tiếng Anh 2

Lesson 7 – Unit 3. My body – SBT Tiếng Anh 2 – English Discovery

Bài 11

11. Look and write. Then say.

Bạn đang xem bài: Lesson 7 – Unit 3. My body – SBT Tiếng Anh 2 – English Discovery

(Nhìn và viết. Sau đó nói.)

cau 11 cau 11

Phương pháp giải:

one: 1

six: 6

two: 2

eight: 8

arms: những cánh tay

body: cơ thể

hands: những bàn tay

toes: những ngón chân

Lời giải chi tiết:

1. I’ve got one body.

    (Tôi có 1 cơ thể.)

2. I’ve got eight arms.

    (Tôi có 8 cánh tay.)

3. I’ve got two hands.

    (Tôi có 2 bàn tay.)

4. I’ve got six toes.

    (Tôi có 6 ngón chân.)

Bài 12

12. Read and circle.

(Đọc và khoanh tròn.)

cau 12 cau 12

Phương pháp giải:

Look! (Nhìn kìa!)

I’ve got ten fingers. (Tôi có 10 ngón tay)

Clap your hands. (Vỗ tay.)

Wave your arms. (Vẫy cánh tay.)

A: Clap your hands. (Vỗ tay)

     Stamp your feet. (Giậm chân.)

Lời giải chi tiết:

dap an dap an

Về trang chủ: TH Huỳnh Ngọc Huệ
Bài viết thuộc danh mục: Tiếng Anh 2

Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button