Tiếng Anh 2

Lesson 7: I can do it! – Unit 2. My family – Tiếng Anh 2 – English Discovery 2
Bài 15

15. Listen and stick. Then write.

Bạn Đang Xem: Lesson 7: I can do it! – Unit 2. My family – Tiếng Anh 2 – English Discovery 2

(Nghe và dán. Sau đó viết.)

1624602946 1624602946

Lời giải chi tiết:

1624602947 c95v 1624602947 c95v

1. brother (em trai)

2. sisters (chị em gái)

3. grandad and granny (ông và bà)

Xem Thêm : Lesson 4 – Unit 2: Oo – Tiếng Anh 2 – Phonics Smart

4. aunt and uncle (cô và chú)

Bài 16

16. Read and draw. Then say.

(Đọc và vẽ. Sau đó nói.)

1624602947 mh0z 1624602947 mh0z

 

 

Phương pháp giải:

Chú ý: Học sinh tự vẽ và trang trí theo ý tưởng của riêng mình.

Lời giải chi tiết:

Xem Thêm : Story – Unit 4. Animlas – Tiếng Anh 2 – Explore Our World

1624602947 d0yg 1624602947 d0yg

IMy granny is in the living room.

(Bà tôi đang ở phòng khách.)

Từ vựng

1. %20em%20trai %20em%20trai

2. %20em%20g%C3%A1i %20em%20g%C3%A1i

3. %C3%B4ng %C3%B4ng

4. b%C3%A0 b%C3%A0

5. c%C3%B4,%20d%C3%AC c%C3%B4,%20d%C3%AC

6. ch%C3%BA,%20c%E1%BA%ADu ch%C3%BA,%20c%E1%BA%ADu

truonghuynhngochue.edu.vn

Nguồn: https://truonghuynhngochue.edu.vn
Danh mục: Tiếng Anh 2

truonghuynhngochue

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button