Tiếng Anh 2

Lesson 7: I can do it! – Unit 2. My body – Tiếng Anh 2 – English Discovery 2

Bài 15

15. Listen and stick. Then write.

Bạn đang xem bài: Lesson 7: I can do it! – Unit 2. My body – Tiếng Anh 2 – English Discovery 2

(Nghe và dán. Viết.) 

 

1624520454 isuc 1624520454 isuc

Lời giải chi tiết:

1624520454 lsqc 1624520454 lsqc

1. Touch your toes.

(Chạm ngón chân.)

2. Move your head.

(Lắc đầu.)

3. Stamp your feet.

(Giậm chân.)

4. Wave your arms.

(Vẫy tay.)

5. Shake your body.

(Lắc lư cơ thể.)

6. Clap your hands.

(Vỗ tay.)

Bài 16

16. Draw your body. Then say.

(Vẽ cơ thể của bạn và nói.)

1624520455 ssyn 1624520455 ssyn

Phương pháp giải:

Cấu trúc: I’s ve got… (Tôi có…)

Lời giải chi tiết:

– I’ve got a head.

(Tôi có một cái đầu.)

– I’ve got ten fingers.

(Tôi có 10 ngón tay.)

– I’ve got two hands.

(Tôi có hai bàn tay.)

– I’ve got two legs.

(Tôi có hai cái chân.)

– I’ve got ten toes.

(Tôi có 10 ngón chân.)

– I’ve got two hands.

(Tôi có hai bàn tay.)

– I’ve got two feet.

(Tôi có hai cái chân.)

Từ vựng

1. head gb head gb

2. body gb body gb

3. arm gb arm gb

4. leg gb leg gb

5. hand gb 1 hand gb 1

6. feet gb feet gb

7. finger gb finger gb

8. toe gb toe gb

9. stamp gb stamp gb

10. shake gb shake gb

11. wave gb wave gb

12. touch gb touch gb

truonghuynhngochue.edu.vn

Về trang chủ: TH Huỳnh Ngọc Huệ
Bài viết thuộc danh mục: Tiếng Anh 2

Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button