Tiếng Anh 2

Lesson 7: I can do it – Unit 1. My Toys – Tiếng Anh 2 – English Discovery 2
Bài 16

16. Listen and number. Then trace and write e or o.

Bạn Đang Xem: Lesson 7: I can do it – Unit 1. My Toys – Tiếng Anh 2 – English Discovery 2

(Nghe và đánh số. Sau đó tô và điền chữ e hoặc o.)

 

u1 l7 task 16 u1 l7 task 16

Phương pháp giải:

Bài nghe:

1. What’s this? – It’s a doll.

(Đây là cái gì? – Đây là một con búp bê.)

2. What’s this – It’s a kite.

(Đây là cái gì? – Đây là một cánh diều.)

3. What’s this? – It’s a car.

(Cái gì đây? – Nó là chiếc xe ô tô.)

4. What’s this – It’s a boat.

(What’s this – Đó là một chiếc thuyền.)

5. What’s this? – It’s a ball.

(Cái gì đây? – Nó là một trái bóng.)

Xem Thêm : Lesson 3 – Unit 3. At the seaside – Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống

6. What’s this – It’s a train.

(What’s this – Đó là một chiếc tàu hỏa.)

7. What’s this? – It’s a bike.

(Cái gì đây? – Đó là một chiếc xe đạp.)

Lời giải chi tiết:

u1 l7 task 161 u1 l7 task 161

Bài 17

17. Listen. Then say and play.

(Nghe. Rồi nói và chơi.) 

   

u1 l7 task 17 u1 l7 task 17

It’s orange.

(Nó màu cam.)

It’s a ball.

(Nó là một quả bóng.)


Bài 18

Xem Thêm : Lesson 1 – Unit 8. Transportation – SBT Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start

18. Read. Draw and colour.

(Đọc. Vẽ và tô màu.)

1624518023 ldhy 1624518023 ldhy

Lời giải chi tiết:

1624518023 e7ig 1624518023 e7ig

1. It’s a kite. It’s red.

(Đây là con diều. Nó màu đỏ.)

2. twelve blue boat.

(12 con thuyền màu xanh)

Từ vựng

1. car gb car gb

2. bike gb bike gb

3. ball gb ball gb

4. doll gb 1 doll gb 1

5. boat gb boat gb

6. train gb train gb

7. kite gb kite gb

truonghuynhngochue.edu.vn

Nguồn: https://truonghuynhngochue.edu.vn
Danh mục: Tiếng Anh 2

truonghuynhngochue

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button