Tiếng Anh 2

Lesson 6 – Unit 6. Food – Tiếng Anh 2 – English Discovery

Bài 12

Task 12. Listen and circle. Then say. (Nghe và khoanh tròn. Sau đó nói) track 45_CD2

Bạn đang xem bài: Lesson 6 – Unit 6. Food – Tiếng Anh 2 – English Discovery

 

u6 l6 task 12 u6 l6 task 12

Lời giải chi tiết:

Breakfast: noodles, toast, bananas

Lunch: pizza, cheese, apples

Dinner: fish, salad, chicken

Nội dung bài nghe:

Mmm! Breakfast! I like noodles for breakfast.

And I like toast and bananas, too.

It’s time for lunch! I like pizza and cheese for lunch.

I like apples, too.

This is my dinner. Fish and salad.

I like chicken, too!

Tạm dịch:

Ừm! Bữa ăn sáng! Tôi thích mì cho bữa sáng.

Và tôi cũng thích bánh mì nướng và chuối.

Đã đến giờ ăn trưa! Tôi thích pizza và pho mát cho bữa trưa.

Tôi cũng thích táo.

Đây là bữa tối của tôi. Cá và salad.

Tôi cũng thích thịt gà!

Bài 13

Task 13. Draw or find pictures. Make a poster of your favorite meals. (Vẽ hoặc tìm hình ảnh. Tạo áp phích về các bữa ăn yêu thích của bạn.)

Từ vựng

Breakfast: noodles, toast, bananas

Lunch: pizza, cheese, apples

Dinner: fish, salad, chicken

1. breakfast gb breakfast gb

2. lunch gb lunch gb

3. dinner gb dinner gb

4. noodle gb noodle gb

5. chicken gb chicken gb

6. fish gb fish gb

7. cheese gb cheese gb

8. toast gb 1 toast gb 1

9. salad gb salad gb

10. pizza gb pizza gb

truonghuynhngochue.edu.vn

Về trang chủ: TH Huỳnh Ngọc Huệ
Bài viết thuộc danh mục: Tiếng Anh 2

Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button