Tiếng Anh 2

Lesson 6 – Unit 5. Animals – SBT Tiếng Anh 2 – English Discovery

Bài 10

10. Match. Then say.

(Nối. Sau đó nói.)

e7 e7

Bạn đang xem bài: Lesson 6 – Unit 5. Animals – SBT Tiếng Anh 2 – English Discovery

Lời giải chi tiết:

1. horse (con ngựa)

2. duck (con vịt)

3. bat (con dơi)

4. fox (con cáo)

5. cow (con bò)

6. owl  (con cú)

Bài 11

11. Draw animals from Activity 10. Then listen and check.

(Vẽ các con vật từ hoạt đông 10. Sau đó nghe và kiểm tra lại.)

e8 e8
truonghuynhngochue.edu.vn

Về trang chủ: TH Huỳnh Ngọc Huệ
Bài viết thuộc danh mục: Tiếng Anh 2

Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button