Tiếng Anh 2

Lesson 6 – Unit 4. My face – SBT Tiếng Anh 2 – English Discovery

Bài 10

10. Count and write. Then say.

Bạn đang xem bài: Lesson 6 – Unit 4. My face – SBT Tiếng Anh 2 – English Discovery

(Đếm và viết. Sau đó nói.)

410 410

Lời giải chi tiết:

411 411

Bài 11

11. Listen. Then look and circle.

(Nghe. Sau đó nhìn và khoanh tròn.)

412 412


Lời giải chi tiết:

1.

2.

3.

4.

bài 12

12. Draw. Then write and say

(Vẽ. Sau đó viết và nói.)

413 1 413 1

Về trang chủ: TH Huỳnh Ngọc Huệ
Bài viết thuộc danh mục: Tiếng Anh 2

Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button