Tiếng Anh 2

Lesson 6 – Unit 3. My body – SBT Tiếng Anh 2 – English Discovery

Bài 9

9. Look and write. Then say.

(Nhìn và viết. Sau đó nói.)

d4 d4

Bạn đang xem bài: Lesson 6 – Unit 3. My body – SBT Tiếng Anh 2 – English Discovery

Phương pháp giải:

dance: nhảy, khiêu vũ

hop: nhảy lò cò

jump :nhảy

Lời giải chi tiết:

1. jump (nhảy)

2. hop (nhảy lò cò)

3. dance (nhảy)

Bài 10

10. Read and find. Then number.

(Đọc và tìm. Sau đó đánh số.)

d5 d5

Phương pháp giải:

Wave yourarms.(Vẫy hai cánh tay.)

Jump (Nhảy)

Clap yourhands. (Vỗ tay.)

Touch yourtoes. (Chạm vào đầu ngón chân.)

Dance. (Nhảy đầm.)

Lời giải chi tiết:

5. Wave yourarms.(Vẫy hai cánh tay.)

4. Jump. (nhảy)

1. Clap yourhands. (Vỗ tay.)

3. Touch yourtoes. (Chạm vào đầu ngón chân.)

2. Dance (Nhảy đầm.)

Về trang chủ: TH Huỳnh Ngọc Huệ
Bài viết thuộc danh mục: Tiếng Anh 2

Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button