Tiếng Anh 2

Lesson 6 – Unit 2. My family – SBT Tiếng Anh 2 – English Discovery

Bài 9

9. Number. Then write and say.

(Đánh số. Sau đó viết và nói.)

b3 b3

Bạn đang xem bài: Lesson 6 – Unit 2. My family – SBT Tiếng Anh 2 – English Discovery

Lời giải chi tiết:

baby (trẻ sơ sinh) (1)

sister (chị gái, em gái), brother (anh trai, em trai)(2)

granddad (ông), granny (bà) (4)

aunt (cô,dì), uncle (chú, bác, cậu)(3)

Bài 10

10. Read and match.

(Đọc và nối.)

b4 b4

Phương pháp giải:

young: trẻ

old: già

He: anh ấy,ông ấy

She: cô ấy, bà ấy

Lời giải chi tiết:

1.a. He’s young. (Anh ấy trẻ.)

2.d. He’s old. (Ông ấy già.)

3.b. She’s young. (Cô ấy trẻ.)

4.c. She’s old. (Bà ấy già.)

truonghuynhngochue.edu.vn

Về trang chủ: TH Huỳnh Ngọc Huệ
Bài viết thuộc danh mục: Tiếng Anh 2

Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button