Tiếng Anh 2

Lesson 6: Social science – Unit 2. My family – Tiếng Anh 2 – English Discovery 2
Bài 12

12. Listen and number.

Bạn Đang Xem: Lesson 6: Social science – Unit 2. My family – Tiếng Anh 2 – English Discovery 2

(Nghe và đánh số.)

 

1624519237 o6as 1624519237 o6as

Lời giải chi tiết:

a. 2                  b. 4                   c. 3                    d. 1

1624519237 auqn 1624519237 auqn

Bài 13

13. Look at Activity 12. Point and say.

(Nhìn vào Bài 12. Chỉ và nói.)

– He’s old.

(Ông ấy già.)

Xem Thêm : The sounds of English – Unit 2: I Like Food – Tiếng Anh 2 – Explore Our World

– She’s young.

(Cô ấy trẻ.)

Lời giải chi tiết:

a. She’s young.

(Cô bé còn trẻ.)

b. They’re young.

(Họ còn trẻ.)

c. He’s old.

(Ông già rồi.)

d. She’s old.

(Bà già rồi.)

Bài 14

14. Make a poster about your family. Tell the class about your poster.

Xem Thêm : Goodbye – Tiếng Anh 2 – English Discovery

(Làm một áp phích về gia đình của bạn. Nói với cả lớp về áp phích của bạn.)

1624519238 erv8 1624519238 erv8

This is my brother. He’s young. This is my granny. She’s old.

(Đây là anh trai tôi. Anh ấy còn trẻ. Đây là bà của tôi. Bà đã già rồi.)

Từ vựng

1. family gb family gb

2. love gb 1 love gb 1

3. granny gb granny gb

4. old gb old gb

5. baby gb baby gb

6. grandad gb grandad gb

7. brother gb brother gb

8. sister gb sister gb

9. young gb young gb

truonghuynhngochue.edu.vn

Nguồn: https://truonghuynhngochue.edu.vn
Danh mục: Tiếng Anh 2

truonghuynhngochue

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button