Tiếng Anh 2

Lesson 6: Maths – Unit 1. My Toys – Tiếng Anh 2 – English Discovery 2
Bài 13

13. Look and write.

Bạn Đang Xem: Lesson 6: Maths – Unit 1. My Toys – Tiếng Anh 2 – English Discovery 2

(Nhìn và viết.)

1624517869 gwvd 1624517869 gwvd

Lời giải chi tiết:

1624517869 fgfl 1624517869 fgfl

Bài 14

14. Listen and stick. Then say.

(Nghe và dán. Sau đó nói.)

 1624517869 mnn5 1624517869 mnn5

Phương pháp giải:

Xem Thêm : Lesson 1 – Unit 10. Ww – Tiếng Anh 2 – Phonics Smart

Chú ý: Học sinh cắt dán hình ở cuối sách để hoàn thành bài tập.

Lời giải chi tiết:

1624517869 vmt4 1624517869 vmt4

Bài nghe:

1. One boat plus one boat equals two boats.

(Một chiếc thuyền cộng với một chiếc thuyền bằng hai chiếc thuyền.)

2. Three balls minus two balls equals one ball.

(Ba quả bóng trừ hai quả bóng bằng một quả bóng.)

3. Two cars plus two cars equals four cars.

(Hai ô tô cộng hai ô tô bằng bốn ô tô.)

Bài 15

15. Draw some sums for a friend.

Xem Thêm : Lesson 1 – Unit 4 – SBT Tiếng Anh 2 – Phonics Smart

(Vẽ một vài phép tính cho bạn của mình).

Lời giải chi tiết:

1624517869 s8rh 1624517869 s8rh

Đáp án:

1624517869 vhfa 1624517869 vhfa

Từ vựng

1. plus 1624013095 plus 1624013095

2. minor gb minor gb

3. equal gb equal gb

4. boat gb boat gb

5. ball gb ball gb

6. car gb car gb

truonghuynhngochue.edu.vn

Nguồn: https://truonghuynhngochue.edu.vn
Danh mục: Tiếng Anh 2

truonghuynhngochue

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button