Tiếng Anh 2

Lesson 5 – Unit 8. Weather – SBT Tiếng Anh 2 – English Discovery

Bài 7

7. Listen and number. Then match

(Nghe và đánh số. Sau đó nối.)

h2 h2

Bạn đang xem bài: Lesson 5 – Unit 8. Weather – SBT Tiếng Anh 2 – English Discovery

Bài 8

8. Read and draw.

(Đọc và vẽ.)

h3 h3

Phương pháp giải:

– It’s sunny now.

 (Bây giờ, trời đang nhiều nắng.)

2. Oh,no!It’s rainy! 

(Ồ, không! Trời có mưa!.)

truonghuynhngochue.edu.vn

Về trang chủ: TH Huỳnh Ngọc Huệ
Bài viết thuộc danh mục: Tiếng Anh 2

Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button