Tiếng Anh 2

Lesson 5 – Unit 7. Clothes – Tiếng Anh 2 – English Discovery

Bài 10

Task 10. Listen to the story. Read. (Lắng nghe câu chuyện. Đọc) track 25_CD3

Bạn đang xem bài: Lesson 5 – Unit 7. Clothes – Tiếng Anh 2 – English Discovery

 

u7 l5 task 101 u7 l5 task 101

u7 l5 task 102 u7 l5 task 102

1624528315 zlyn 1624528315 zlyn

Lời giải chi tiết:

Nội dung bài nghe:

1. Man: Where’s my hat? Have you got my hat?

2.

Woman: I’m wearing trousers. Where’s my dress?

Man: And where’d my hat?!

3.

Rose: Is your dress pink?

Woman: No! My dress is blue!

4.

Ola: Nice dress!

Woman: Oh! Thank you!

Man: Where’s my hat, please?

5.

Man: Ooh! Nice hats!

6.

Man: Thank you. This is for you.

Ola: Thank you!

 

Tạm dịch:

1. Người đàn ông: Mũ của tôi ở đâu? Bạn tìm thấy mũ của tôi chưa?

2.

Người phụ nữ: Tôi đang mặc quần dài. Cái váy của tôi đâu?

Người đàn ông: Và mũ của tôi ở đâu ?!

3.

Rose: Chiếc váy của cô màu hồng phải không?

Người phụ nữ: Không! Chiếc váy của tôi màu xanh lam!

4.

Ola: Đẹp quá!

Người phụ nữ: Ồ! Cảm ơn bạn!

Người đàn ông: Làm ơn, mũ của tôi đâu?

5.

Người đàn ông: Ooh! Những chiếc mũ đẹp quá!

6.

Người đàn ông: Cảm ơn bạn. Cái này dành cho bạn.

Ola: Cảm ơn ạ!

Bài 11

Task 11. Act out the story. (Diễn kịch câu chuyện)

Lời giải chi tiết:

Học sinh cùng bạn phân vai và diễn kịch lại câu chuyện

truonghuynhngochue.edu.vn

Từ vựng

1. pink gb pink gb

2. hat gb hat gb

3. dress gb dress gb

4. blue gb blue gb

truonghuynhngochue.edu.vn

Về trang chủ: TH Huỳnh Ngọc Huệ
Bài viết thuộc danh mục: Tiếng Anh 2

Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button