Tiếng Anh 2

Lesson 5 – Unit 5. English Discovery – Tiếng Anh 2 – English Discovery
Task 10

Task 10. Listen to the story. Read. (Nghe câu chuyện. Đọc) track 28_CD2

Bạn Đang Xem: Lesson 5 – Unit 5. English Discovery – Tiếng Anh 2 – English Discovery

 

u5 l5 task 10 u5 l5 task 10

u5 l5 task 102 u5 l5 task 102

u5 l5 task 103 u5 l5 task 103

Lời giải chi tiết:

1. Charlie: Hmm. Where are the animals?

2.

Rose: Is it a sheep?

Charlie: No, it’s a goat.

3.

Rose: What’s this? Is it a turkey?

Charlie: No, it’s hen.

4.

Rose: Look! It’s got four legs. Is it a cat?

Charlie: No! It’s a skunk!

5.

Charlie: Phew! Oh, where’s Ola?

Xem Thêm : Lesson 2 – Unit 2. My family – Tiếng Anh 2 – English Discovery 2

Rose: Look!

6.

Rose & Charlie: Yummy!

Ola: I like farms.

Uncle: Thank you!

 

Tạm dịch:

1. Charlie: Hừm. Động vật ở đâu rồi nhỉ?

2.

Rose: Nó là một con cừu phải không?

Charlie: Không, đó là một con dê.

3.

Rose: Con gì thế này? Nó có phải là một con gà tây không?

Charlie: Không, nó hen.

4.

Rose: Nhìn kìa! Nó có bốn cái chân. Nó là một con mèo à?

Charlie: Không! Đó là một con chồn hôi!

5.

Charlie: Phù! Ồ, Ola đâu?

Xem Thêm : Phil and Sue – Review 1 – Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Rose: Nhìn kìa!

6.

Rose & Charlie: Yummy!

Ola: Tôi thích trang trại.

Chú: Cám ơn!

Bài 11

Task 11. Act out the story.

(Diễn kịch câu chuyện)

Lời giải chi tiết:

Học sinh cùng bạn đóng kịch diễn lại câu chuyện trên.

Từ vựng

1. animal gb animal gb

2. sheep gb sheep gb

3. goat gb goat gb

4. turkey gb turkey gb

5. cat gb cat gb

6. skrunk 1624610795 skrunk 1624610795

7. hen gb hen gb

8. farm gb farm gb

truonghuynhngochue.edu.vn

Nguồn: https://truonghuynhngochue.edu.vn
Danh mục: Tiếng Anh 2

truonghuynhngochue

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button