Tiếng Anh 2

Lesson 5 – Unit 4. My face – SBT Tiếng Anh 2 – English Discovery

Bài 8

8. Read and draw.

Bạn đang xem bài: Lesson 5 – Unit 4. My face – SBT Tiếng Anh 2 – English Discovery

(Đọc và vẽ.)

48 48

Phương pháp giải:

He’s got big eyes. (Anh ấy có đôi mắt to)

He’s got short, black hair. (Anh ấy có mái tóc đen, ngắn.)

He’s got a small mouth. (Anh ấy có môt cái miệng nhỏ.)

Bài 9

9. Read and √ or X.

(Đọc và đánh dấu √ hoặc X.)

49 49

Phương pháp giải:

1. She’s got a small nose.

 (Cô ấy có môt cái mũi nhỏ.)

2. He’s got small eyes.

 (Anh ấy có đôi mắt nhỏ.)

3. She’s got long hair.

(Cô ấy có mái tóc dài.)

4. He’s got glasses.

(Anh ấy có mắt kính.)

Lời giải chi tiết:

1. √

2. X

3. √

4. X

Về trang chủ: TH Huỳnh Ngọc Huệ
Bài viết thuộc danh mục: Tiếng Anh 2

Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button