Tiếng Anh 2

Lesson 5 – Unit 3. My body – SBT Tiếng Anh 2 – English Discovery

Bài 7

7. Listen and match.

(Nghe và nối.)

d3 d3

Bạn đang xem bài: Lesson 5 – Unit 3. My body – SBT Tiếng Anh 2 – English Discovery

Bài 8

8. Read and number.

(Đọc và đánh số.)


Phương pháp giải:

1. Stand on your head. 

(Chổng ngược đầu.)

2. Touch your toes.

 (Chạm vào đầu ngón chân.)

3. Move your body.

 (Di chuyển người của bạn.)

4. Stand on one leg. 

(Đứng bằng 1 chân.)

Lời giải chi tiết:

1. b

2. a

3. c

4. d

truonghuynhngochue.edu.vn

Về trang chủ: TH Huỳnh Ngọc Huệ
Bài viết thuộc danh mục: Tiếng Anh 2

Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button