Tiếng Anh 2

Lesson 5 – Unit 2. My family – SBT Tiếng Anh 2 – English Discovery

Bài 7

7. Look and number. Then say.

(Nhìn và và đánh số. Sau đó nói.)

a11 a11

Bạn đang xem bài: Lesson 5 – Unit 2. My family – SBT Tiếng Anh 2 – English Discovery

Lời giải chi tiết:

a. 2. Look! It’s Uncle. (Nhìn kìa! Đó là chú.)

b. 4. Look! It’s aunt. (Nhìn kìa! Đó là dì.)

c. 3. Look! It’s grandad. (Nhìn kìa! Đó là ông.)

d. 1. Look! It’s mum. (Nhìn kìa! Đó là mẹ.)

Bài 8

8. Read and circle.

(Đọc và khoanh tròn.)

b1 b1

Lời giải chi tiết:

1. Look! It’s mum

(Nhìn kìa! Đó là mẹ.)

2. Look! It’s Uncle Dan.

 (Nhìn kìa! Đó là chú Dan.)

3. Look! It’s aunt.

 (Nhìn kìa! Đó là dì.)

4. Look! It’s grandad

(Nhìn kìa! Đó là ông)

truonghuynhngochue.edu.vn

Về trang chủ: TH Huỳnh Ngọc Huệ
Bài viết thuộc danh mục: Tiếng Anh 2

Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button