Tiếng Anh 2

Lesson 5: Story – Unit 2. My family – Tiếng Anh 2 – English Discovery 2
Bài 10

10. Listen to the story. Read.

Bạn Đang Xem: Lesson 5: Story – Unit 2. My family – Tiếng Anh 2 – English Discovery 2

(Nghe câu chuyện. Đọc.)

 

1624519152 b2uv 1624519152 b2uv

1624519152 avjn 1624519152 avjn

Lời giải chi tiết:

1. Charlie: Where’s my family?

(Gia đình tớ ở đâu vậy?)

    Rose: Let’s look.

(Hãy nhìn xem.)

2. Rose: Look, it’s your grandad.

(Nhìn này, đó là ông của bạn.)

Xem Thêm : Lesson 4 – Unit 3. Pp – Tiếng Anh 2 – Phonics Smart

    Grandad: Hi, Charlie.

(Chào, Charlie.)

3. Rose: Look, it’s your aunt.

(Nhìn kìa, đó là dì của bạn.)

    Charlie: OK. Where’s my mum?

(Được rồi. Vậy mẹ tớ đâu nhỉ?)

4. Charlie: Hi, Mum!

(Chào mẹ!)

   Mum: Hi, Charlie. Hi, Rose. Hi, Ola.

(Chào, Charlie. Chào, Rose. Chào, Ola.)

5. Rose: Look! It’s Uncle Dan!

(Nhìn kìa! Đó là chú Dan!)

    Uncle Dan: Hi, Charlie.

Xem Thêm : Unit 3. Clothes – SBT Tiếng Anh 2 – Explore Our World (Cánh diều)

(Xin chào, Charlie.)

6. Rose & Charlie: Hooray!

(Hoan hô!)

Bài 11

11. Act out the story.

(Diễn lại câu chuyện.)

Phương pháp giải:

Học sinh cùng các bạn phân vai và diễn kịch lại câu chuyện

Từ vựng

1. look gb look gb

2. grandad gb grandad gb

3. aunt gb aunt gb

4. mum gb mum gb

5. uncle gb uncle gb

truonghuynhngochue.edu.vn

Nguồn: https://truonghuynhngochue.edu.vn
Danh mục: Tiếng Anh 2

truonghuynhngochue

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button