Tiếng Anh 2

Lesson 5: Story – Unit 2. My body – Tiếng Anh 2 – English Discovery 2
Bài 10

10. Listen to the story. Read.

Bạn Đang Xem: Lesson 5: Story – Unit 2. My body – Tiếng Anh 2 – English Discovery 2

(Nghe câu chuyện. Đọc.)

 

u3 l5 task 101 u3 l5 task 101

1624520993 g6jq 1624520993 g6jq

1. Stand on your head!

(Trồng cây chuối nào!)

2. Stand on one leg!

(Đứng trên một chân!)

3. Jump! Touch your toes!

(Nhảy! Chạm vào những ngón chân của bạn!)

Xem Thêm : Lesson 2 – Unit 1. Feelings – SBT Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start

4. Move your body!

(Di chuyển cơ thể của bạn!)

5. Can you help? It’s a bus.

(Bạn có thể giúp tôi được không? Đó là một chiếc xe buýt.)

– We can help you.

(- Chúng tôi có thể giúp bạn.)

6. Thank you! You’re so strong!

(Xin cảm ơn! Bạn thật khỏe!)

Bài 11

11. Act out the story.

(Diễn lại câu chuyện.)

Phương pháp giải:

Xem Thêm : Unit 2. I Like Food. – SBT Tiếng Anh 2 – Explore Our World (Cánh diều)

Cùng các học sinh trong lớp phân vai và diễn lại câu chuyện trong bài 10.

Từ vựng

1. head gb head gb

2. leg gb leg gb

3. toe gb toe gb

4. body gb body gb

5. stand gb stand gb

6. jump gb jump gb

7. touch gb touch gb

8. move gb move gb

9. help gb 1 help gb 1

10. fun gb fun gb

11. strong gb strong gb

truonghuynhngochue.edu.vn

Nguồn: https://truonghuynhngochue.edu.vn
Danh mục: Tiếng Anh 2

truonghuynhngochue

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button