Tiếng Anh 2

Lesson 5: Story – Unit 1. My Toys – Tiếng Anh 2 – English Discovery 2
Bài 11

11. Listen to the story. Read.

Bạn Đang Xem: Lesson 5: Story – Unit 1. My Toys – Tiếng Anh 2 – English Discovery 2

(Nghe câu chuyện. Đọc.) 

 

1654680913 467 2 1654680913 467 2

1654680913 137 3 1654680913 137 3

1624517749 p9cm 1624517749 p9cm

Lời giải chi tiết:

Xem Thêm : Lesson 3 – Unit 7. Clothes – Tiếng Anh 2 – English Discovery

Bài học:

1. Look at the toys.

(Hãy nhìn vào những món đồ chơi này.)

2. Oh! Oh, no! My kite!

(Ôi! Ôi không! Cánh diều của tôi!)

3. Can we help?

(Chúng tôi có thể giúp gì không?)

4. Good idea, Ola!

(Ý kiến hay đấy, Ola!)

Xem Thêm : Lesson Five: Sounds and letters – Unit 6 – SBT Tiếng Anh 2 – Family and Friends

5. This is for the prince. It’s a kite.

(Cái này dành cho hoàng tử. Đó là một con diều.)

6. I love this kite! – Hooray!

(Tôi yêu con diều này! – Hoan hô!)

Từ vựng

1. kite gb kite gb

2. toy gb toy gb

3. help gb 1 help gb 1

4. prince gb prince gb

truonghuynhngochue.edu.vn

Nguồn: https://truonghuynhngochue.edu.vn
Danh mục: Tiếng Anh 2

truonghuynhngochue

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button