Lesson 4 – Unit 7. Clothes – SBT Tiếng Anh 2 – English Discovery
Bài 5

5. Listen and match. Then say.

(Nghe và nối. Sau đó nói.)

g1 g1

Bạn Đang Xem: Lesson 4 – Unit 7. Clothes – SBT Tiếng Anh 2 – English Discovery

Xem Thêm : Lesson 1 – Unit 6 – SBT Tiếng Anh 2 – Phonics Smart

Phương pháp giải:

rice: cơm

cap: mũ, nón lưỡi trai

pen: bút mực

map: bản đồ

mice: con chuột (số nhiều)

hen: gà mái

Bài 6

6. Listen and circle the word.

(Nghe và khoanh tròn từ.)

g2 g2
truonghuynhngochue.edu.vn

Nguồn: https://truonghuynhngochue.edu.vn
Danh mục: Tiếng Anh 2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button