Tiếng Anh 2

Lesson 4 – Unit 7. Clothes – SBT Tiếng Anh 2 – English Discovery

Bài 5

5. Listen and match. Then say.

(Nghe và nối. Sau đó nói.)

g1 g1

Bạn đang xem bài: Lesson 4 – Unit 7. Clothes – SBT Tiếng Anh 2 – English Discovery

Phương pháp giải:

rice: cơm

cap: mũ, nón lưỡi trai

pen: bút mực

map: bản đồ

mice: con chuột (số nhiều)

hen: gà mái

Bài 6

6. Listen and circle the word.

(Nghe và khoanh tròn từ.)

g2 g2
truonghuynhngochue.edu.vn

Về trang chủ: TH Huỳnh Ngọc Huệ
Bài viết thuộc danh mục: Tiếng Anh 2

Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button