Tiếng Anh 2

Lesson 4 – Unit 6. Food – SBT Tiếng Anh 2 – English Discovery
Bài 6

6. Find and colour.

Bạn đang xem bài: Lesson 4 – Unit 6. Food – SBT Tiếng Anh 2 – English Discovery

(Tìm và tô màu.)

66 66


Phương pháp giải:

fox: con cáo

box: cái hôp

queen: nữ hoàng

bài 7

7. Listen and number. Then trace and match.

(Nghe và đánh số. Sau đó đồ lại từ và nối.)

67 67

Phương pháp giải:

1.

2.

3.

4.

Lời giải chi tiết:

1.

2.

3.

4.

Về trang chủ: TH Huỳnh Ngọc Huệ
Bài viết thuộc danh mục: Tiếng Anh 2

Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button