Tiếng Anh 2

Lesson 4 – Unit 5. Animals – SBT Tiếng Anh 2 – English Discovery

Bài 6

6. Listen and number. Then trace and match.

(Nghe và đánh số. Sau đó đồ từ và nối.)

e3 e3

Bạn đang xem bài: Lesson 4 – Unit 5. Animals – SBT Tiếng Anh 2 – English Discovery

Bài 7

7. Listen and circle the odd one out.

(Nghe và khoanh tròn 1 từ khác với những từ còn lại.)

e4 e4
truonghuynhngochue.edu.vn

Về trang chủ: TH Huỳnh Ngọc Huệ
Bài viết thuộc danh mục: Tiếng Anh 2

Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button