Tiếng Anh 2

Lesson 4 – Unit 4. My face – SBT Tiếng Anh 2 – English Discovery

Bài 6

6. Listen and match. Then trace.

Bạn đang xem bài: Lesson 4 – Unit 4. My face – SBT Tiếng Anh 2 – English Discovery

(Nghe và nối. Sau đó đồ từ.)

46 46

Lời giải chi tiết:

1

2.

3.

4.

Bài 7

7. Match. Then say

(Nối. Sau đó nói.)

47 47

Phương pháp giải:

net: lưới

fox: con cáo

mouse: con chuột

feet: bàn chân (số nhiều)

mug: cái ca

nut: quả hạch

Lời giải chi tiết:

net – nut

fox – feet

mouse – mug

Về trang chủ: TH Huỳnh Ngọc Huệ
Bài viết thuộc danh mục: Tiếng Anh 2

Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button